O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Magia obrazów — różne narzędzia obróbki grafiki

Liczba programów pozwalających tworzyć i obrabiać grafikę bezpośrednio na serwerze z systemem Linux jest doprawdy niewyobrażalna. Programista ma do wyboru narzędzia wbudowane w języki programowania, ale także aplikacje, do których dostęp uzyskuje się poprzez linię poleceń serwera, a które pozwalają przekształcić zdjęcie w pocztówkę, zmienić jego rozmiar, opatrzyć opisem, stworzyć z kilku zdjęć pokaz slajdów czy jednym wywołaniem funkcji poddać obraz kilku różnym formom obróbki.

Popularne języki skryptowe, jak choćby PHP, mają zazwyczaj wbudowaną funkcję pozwalającą zainstalować zewnętrzną bibliotekę graficzną. Mając do dyspozycji takie narzędzie, możemy pisać proste aplikacje pozwalające ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required