Rozdział 13. Magia obrazów — różne narzędzia obróbki grafiki

Liczba programów pozwalających tworzyć i obrabiać grafikę bezpośrednio na serwerze z systemem Linux jest doprawdy niewyobrażalna. Programista ma do wyboru narzędzia wbudowane w języki programowania, ale także aplikacje, do których dostęp uzyskuje się poprzez linię poleceń serwera, a które pozwalają przekształcić zdjęcie w pocztówkę, zmienić jego rozmiar, opatrzyć opisem, stworzyć z kilku zdjęć pokaz slajdów czy jednym wywołaniem funkcji poddać obraz kilku różnym formom obróbki.

Popularne języki skryptowe, jak choćby PHP, mają zazwyczaj wbudowaną funkcję pozwalającą zainstalować zewnętrzną bibliotekę graficzną. Mając do dyspozycji takie narzędzie, możemy pisać proste aplikacje pozwalające ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.