O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Cud, miód i orzeszki — łączenie danych z grafiką

Sieć jest pełna obrazów. Grafika pełni rolę przycisków i pasków narzędzi. Grafika ukazuje otaczający nas świat. Za pomocą grafiki sprzedaje się nam domy i samochody. Grafika rozśmiesza nas i doprowadza do łez, a czasami też niewysłowienie irytuje. Najważniejszą jednak rolą obrazu jest inspiracja. Dobry projekt graficzny potrafi przekazać nawet połowę treści strony internetowej.

Wiele pojawiających się w sieci obrazów to grafika statyczna. Jej popularność wynika przede wszystkim z tego, że projektanci nie poszerzają swoich horyzontów i nie poszukują nowych zastosowań dla grafiki dynamicznej. Na stronie mógłby przecież pojawić się wykres słupkowy generowany w technologii Flash, a tymczasem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required