Rozdział 15. Cud, miód i orzeszki — łączenie danych z grafiką

Sieć jest pełna obrazów. Grafika pełni rolę przycisków i pasków narzędzi. Grafika ukazuje otaczający nas świat. Za pomocą grafiki sprzedaje się nam domy i samochody. Grafika rozśmiesza nas i doprowadza do łez, a czasami też niewysłowienie irytuje. Najważniejszą jednak rolą obrazu jest inspiracja. Dobry projekt graficzny potrafi przekazać nawet połowę treści strony internetowej.

Wiele pojawiających się w sieci obrazów to grafika statyczna. Jej popularność wynika przede wszystkim z tego, że projektanci nie poszerzają swoich horyzontów i nie poszukują nowych zastosowań dla grafiki dynamicznej. Na stronie mógłby przecież pojawić się wykres słupkowy generowany w technologii Flash, a tymczasem ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.