Przedmowa

Jeśli zapytamy 20 osób o znaczenie terminu „grafika internetowa”, uzyskamy 20 różnych odpowiedzi. Nic dziwnego, termin ten opisuje bowiem naprawdę rozległy kontekst, w którym mieszczą się określenia takie jak: obrazy, ilustracje, zdjęcia, grafika rastrowa, bitmapy, SVG, Photoshop, EXIF, CSS, projektowanie stron WWW, JPEG, AJAX, GIMP, GIF, wzbogacanie witryn obrazami, animacjami, przyciskami, ikonami i wiele, wiele innych.

Gdy myślę o grafice internetowej, niezmiennie przychodzi mi do głowy jedno słowo: zabawa. Od kiedy pamiętam, wszelkie projekty związane z tworzeniem grafiki uważałam za świetną zabawę. Nieważne, czy po raz pierwszy w życiu pisałam w języku FORTRAN program wyświetlający rozkład pomieszczeń w domu, czy za pomocą aplikacji ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.