Rozdział 2. Nowe podejście do projektowania stron

Przez ponad dwie dekady powszechnego dostępu do sieci witryny internetowe zmieniły się dramatycznie. Zaskakujące jest to, że zmiana ta nie wynikała z transformacji sieci, lecz z tego, jak stare elementy języka HTML przetrwały do naszych czasów. Zasadniczo twórcy stron używają na swoich witrynach tych samych znaczników HTML, co ich poprzednicy dziesięć lat temu.

Największą popularnością cieszy się jeden znacznik — skromny element <div> (ang. division, czyli podział) — który jest filarem wszystkich współczesnych stron internetowych. Za jego pomocą można w łatwy sposób podzielić dokument HTML na nagłówki, panele boczne, paski nawigacji itp. Wystarczy dodać zdrową dawkę formatowania CSS, by przeobrazić ...

Get HTML5. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.