Rozdział 6. Podstawy rysowania na elemencie canvas

W Rozdział 1. była mowa o tym, że jednym z głównych założeń HTML5 jest ułatwienie tworzenia bogatych aplikacji sieciowych na zwykłych stronach internetowych. W tym kontekście słowo „bogatych” nie ma nic wspólnego ze stanem Twojego konta bankowego. Bogata aplikacja to taka, która charakteryzuje się szykowną grafiką, interaktywnością i imponującymi fajerwerkami, np. animacjami.

Najważniejszym nowym narzędziem, które pomaga w tworzeniu tego typu programów, jest tzw. płótno — definiowane przez element canvas. W przeglądarce płótno jest powierzchnią do rysowania, która pozwala wyzwolić artystyczny potencjał. W porównaniu z innymi elementami HTML, komponent ten jest unikalny pod tym względem, że wymaga ...

Get HTML5. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.