Rozdział 11. Komunikacja z serwerem sieciowym

Swoją wędrówkę po świecie HTML5 rozpocząłeś od własności opartych na znacznikach (takich jak elementy semantyczne, formularze i media). Czytając kolejne rozdziały, z pewnością zauważyłeś, jak stopniowo tematyka książki zeszła na programowanie stron w języku JavaScript i korzystanie z jego pomocą z nowych właściwości HTML5. Przeszedł czas, byś poznał kilka nowych opcji HTML, które poszerzą Twoje horyzonty. Będą one wymagały użycia nie tylko języka JavaScript, ale też kodu po stronie serwera — napisanego w dowolnym, przeznaczonym do tego języku programowania.

Dodanie kodu po stronie serwera stwarza drobny problem. Z jednej strony, nie ma znaczenia, jaki serwerowy język programowania wybierzesz, gdyż w ...

Get HTML5. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.