O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie do HTML5

Gdyby język HTML przyrównać do fabuły filmu, HTML5 byłby niespodziewanym obrotem wydarzeń.

Wraz z wejściem w dwudziesty pierwszy wiek język HTML miał przejść do lamusa. W3C (ang. World Wide Web Consortium) — organizacja odpowiedzialna za opracowywanie oficjalnych standardów sieciowych — porzuciła prace nad nim w 1998 roku. Konsorcjum postawiło na jego unowocześnionego następcę — XHTML. Tylko dzięki grupie rozczarowanych buntowników udało się wskrzesić koncepcję HTML-u i położyć fundamenty pod bogactwo opcji, które przyjdzie Ci zgłębić w tej książce.

Z tego rozdziału dowiesz się, czemu HTML spotkał przykry koniec i w jaki sposób język ten powrócił do życia. Poznasz idee i cechy wyróżniające HTML5. W tym miejscu przeczytasz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required