O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Zastosowanie elementów semantycznych na stronie

Przez ponad dwie dekady powszechnego dostępu do sieci witryny internetowe zmieniły się dramatycznie. Zaskakujące jest to, że zmiana ta nie wynikała z transformacji sieci, lecz z tego, jak stare elementy języka HTML przetrwały do naszych czasów. Zasadniczo twórcy stron używają na swoich witrynach tych samych znaczników HTML, co ich poprzednicy dziesięć lat temu.

Największą popularnością cieszy się jeden znacznik — skromny element <div> (ang. division, czyli podział) — który jest filarem wszystkich współczesnych stron internetowych. Za jego pomocą można w łatwy sposób podzielić dokument HTML na nagłówki, panele boczne, paski nawigacji itp. Wystarczy dodać zdrową dawkę formatowania CSS, by ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required