O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Podstawy rysowania na elemencie canvas

WRozdział 1. była mowa o tym, że jednym z głównych założeń HTML5 jest ułatwienie tworzenia bogatych aplikacji sieciowych na zwykłych stronach internetowych. W tym kontekście słowo „bogatych” nie ma nic wspólnego ze stanem Twojego konta bankowego. Bogata aplikacja to taka, która charakteryzuje się szykowną grafiką, interaktywnością i imponującymi fajerwerkami, np. animacjami.

Jednym z najważniejszych narzędzi pomagających w tworzeniu tego typu programów, jest tzw. płótno — definiowane przez element canvas. W przeglądarce płótno jest powierzchnią do rysowania, która pozwala wyzwolić artystyczny potencjał. W porównaniu z innymi elementami HTML, komponent ten jest unikalny pod tym względem, że wymaga ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required