O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Więcej o płótnie

Płótno jest ważną i wciąż rozwijaną własnością HTML5. W poprzednim rozdziale dowiedziałeś się, jak rysować za pomocą linii, a nawet jak utworzyć przyzwoity program graficzny, pisząc zaledwie króciutki fragment kodu JavaScript. Element <canvas> „potrafi” znacznie więcej. Nie tylko wyświetla obrazy, nie tylko stanowi podstawę programów graficznych, ale również może posłużyć do odtworzenia animacji, przetworzenia obrazów z dokładnością co do piksela i uruchomienia interaktywnych gier. W tym rozdziale poznasz podstawy wszystkich tych zadań.

Najpierw dowiesz się więcej o metodach kontekstu graficznego, które umożliwiają rysowanie przeróżnych tworów w obrębie płótna, w tym obrazów i tekstu. Następnie nauczysz się, jak dodawać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required