O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Aplikacje sieciowe z trybem offline

Gdy nachodzi Cię ochota na odwiedzenie jakiejś witryny, potrzebujesz połączenia z Internetem. Taka jest prosta prawda. Czemu więc ten rozdział poświęcono aplikacjom, które nie działają w sieci? Wydaje się, że pomysł ten pochodzi z innej epoki. Czyż nie jest prawdą, że programy sieciowe obaliły kilka generacji zwykłych aplikacji lokalnych na drodze ku podbojowi świata? Jest wiele rzeczy — od śledzenia najnowszych plotek o Angelinie Jolie, po zamawianie nowych krzeseł do biura — których nie sposób wykonać bez stałego dostępu do sieci. Pamiętaj jednak, że nawet aplikacje sieciowe nie są projektowane, by być na stałe podłączone do sieci. Konstruuje się je z przeświadczeniem, że mają działać nawet w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required