O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Komunikacja z serwerem sieciowym

Swoją wędrówkę po świecie HTML5 rozpocząłeś od własności opartych na znacznikach (takich jak elementy semantyczne, formularze i media). Czytając kolejne rozdziały, z pewnością zauważyłeś, jak stopniowo tematyka książki zeszła na programowanie stron w języku JavaScript i korzystanie z jego pomocą z nowych właściwości HTML5. Przeszedł czas, byś poznał kilka nowych opcji HTML, które poszerzą Twoje horyzonty. Będą one wymagały użycia nie tylko języka JavaScript, ale też kodu po stronie serwera — napisanego w dowolnym, przeznaczonym do tego języku programowania.

Dodanie kodu po stronie serwera stwarza drobny problem. Z jednej strony, nie ma znaczenia, jaki serwerowy język programowania wybierzesz, gdyż w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required