Rozdział 2. Możliwości języka JavaScript

Choć język programowania JavaScript nie jest trudny do opanowania, w jego przypadku wyzwaniem może być uzyskanie poziomu prawdziwego eksperta. Istnieje kilka kluczowych elementów decydujących o staniu się dobrym programistą używającym języka JavaScript. Techniki omówione w tym rozdziale będą wielokrotnie pojawiać się w bibliotekach i praktykach programowania prezentowanych w pozostałej części książki. Z tego powodu należy zaznajomić się z tymi technikami przed lekturą kolejnych rozdziałów.

Dostępnych jest kilka znakomitych narzędzi programistycznych JavaScript. Niektóre z nich wyróżniono w dodatku. Te narzędzia oferują spore wsparcie. W szczególności narzędzie JSLint przechwyci dużą liczbę błędów, które ...

Get HTML5. Programowanie aplikacji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.