Rozdział 5. Interfejs IndexedDB

Interfejs localStorage (więcej informacji w Rozdział 4.) udostępnia bardzo ładny interfejs służący do przechowywania niewielkich ilości danych. Jednakże w wielu przypadkach przeglądarka ogranicza obszar magazynowania do 5 MB. Jeśli wymagania aplikacji dotyczące magazynowania przekraczają ten limit lub aplikacja potrzebuje dostępu zapytania do danych strukturalnych, lokalne magazynowanie nie jest najlepszą opcją. W tym przypadku dla programisty tworzącego aplikację bardziej przydatny może się okazać mechanizm magazynowania. Interfejs IndexedDB udostępnia ten mechanizm w wielu przeglądarkach. Na przykład programista może przechowywać dane katalogu produktów w magazynie interfejsu IndexedDB, aby w trakcie wyszukiwania ...

Get HTML5. Programowanie aplikacji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.