Rozdział 7. Praca w trybie bez połączenia

Choć obecnie internet może wydawać się zawsze dostępny, szczerze powiedziawszy, wcale tak nie jest. Zdarzają się sytuacje i miejsca, w których nawet najnowocześniejsze urządzenia przenośne są poza zasięgiem sieci z tego lub innego powodu.

W Rozdział 4. wyjaśniono, jak uzyskać możliwość lokalnego przechowywania danych w przeglądarce, dzięki czemu do działania nie wymaga ona dostępu do sieci. Jeśli jednak strona internetowa, na której umieszczono aplikację, jest niedostępna, ułatwienie dostępu do danych nie da żadnych korzyści.

Biorąc pod uwagę to, że coraz więcej elementów nowoczesnej infrastruktury aplikacji jest przenoszonych do przeglądarki, szczególnie ważna stała się możliwość uzyskania dostępu do tego ...

Get HTML5. Programowanie aplikacji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.