Rozdział 2. Przechodzenie na HTML5

Na nauczenie się HTML-a wystarczy kilka godzin, ale opanowanie go na wysokim poziomie wymaga wielu lat doświadczenia i dyskusji. To prawda, większość inżynierów oprogramowania, projektantów, a nawet wielu licealistów twierdzi, że zna ten język. Jednak zwykle znają oni tylko część dostępnych elementów (znaczników) i prawdopodobnie korzystają z nich w nieprawidłowy sposób.

W tym rozdziale poznasz wiele elementów HTML5. Do czasu zakończenia lektury tego rozdziału powinieneś bardzo dobrze zrozumieć semantykę tego języka. Nie mogę nauczyć Cię wszystkiego o HTML-u w trzech rozdziałach. Przyznaję, że sama dopiero się go uczę — i to nie tylko dlatego, że specyfikacja HTML5 wciąż nie jest ukończona. Ponieważ specyfikacja ...

Get HTML5. Strony mobilne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.