O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Transformacje, przejścia i animacje w CSS3

Na komputerach stacjonarnych większość wyświetlanych „animacji” nie jest oparta na CSS-ie, ale na Flashu, JavaScripcie i elemencie <canvas>. W urządzeniach przenośnych ważne jest, aby tam, gdzie to możliwe, tworzyć przejścia, transformacje i animacje za pomocą CSS3, zamiast stosować inne techniki.

Dlaczego nie tworzyć animacji za pomocą Flasha, JavaScriptu lub elementu <canvas>? Flash nie jest i nigdy nie będzie obsługiwany w urządzeniach przenośnych z systemem iOS. Adobe, producent Flasha, zrezygnował z dalszych prac nad mobilną wersją odtwarzacza Flash Player. Ostatnią wersją był udostępniony pod koniec 2011 r. odtwarzacz Flash Player 11.1 dla Androida i urządzeń BlackBerry PlayBook.

Flash ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required