Rozdział 14. Wydajność w środowisku mobilnym

Niezależnie od tego, czy projektujesz lub programujesz przede wszystkim z myślą o środowisku mobilnym, w trakcie tworzenia aplikacji zawsze powinieneś priorytetowo traktować jej wydajność. Choć obecnie w środowisku mobilnym działają przeglądarki bardziej zaawansowane niż ich odpowiedniki stacjonarne, które programiści nadal muszą uwzględniać, same urządzenia przenośne mają podobne ograniczenia ze względu na pamięć i szybkość łącz co komputery z procesorem Pentium III używane w 1999 r. To urządzenia przenośne (a nie przeglądarki) są źródłem różnych ograniczeń, które trzeba uwzględniać w trakcie tworzenia aplikacji.

Przeciętna witryna zajmuje ponad 1 MB pamięci. Choć na wielu konferencjach dużo się mówi ...

Get HTML5. Strony mobilne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.