O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Interaktywna wizualizacja danych

Book Description

Uatrakcyjnij swoją WWW! Skoro mawia się, że obraz jest wart więcej niż tysiąc słów, można też powiedzieć, że jeden wykres jest wart więcej niż tysiąc tabel z danymi. Dlatego właśnie użytkownicy uwielbiają wykresy! Już jeden rzut oka pozwala wyrobić sobie zdanie na temat każdego problemu. Jeżeli do tego dodać interaktywne rozwiązania, efekt może być tylko jeden zachwyt Twoich klientów! Biblioteka D3 pozwala na budowanie interaktywnych wykresów, które pozwolą Ci na efektowną prezentację posiadanych informacji. W trakcie lektury tej książki przekonasz się, jak szybko można przygotować atrakcyjny wykres, prezentujący nawet najbardziej skomplikowane dane. Najpierw gruntownie poznasz podstawy HTML-a, JavaScriptu oraz formatu SVG. Po tym wstępie będziesz gotowy, by rozpocząć przygodę z biblioteką D3! Określanie osi, skalowanie, efekty specjalne to tylko niektóre z poruszanych tematów. Gdy już opanujesz tworzenie wykresów, pora przejść do kolejnego rozdziału. Dowiesz się z niego, jak na posiadany wykres nanieść interaktywne dodatki. Na sam koniec zobaczysz, jak nakładać dane na mapy geograficzne oraz eksportować stworzone wykresy. Książkę tę doceni każdy programista, który kiedykolwiek stanął przed problemem wizualizacji danych. Przekonaj się, jak łatwo można: tworzyć wykresy korzystać z danych w formacie CSV dodawać do wykresów interaktywne informacje Zachwyć użytkowników przydatnymi wykresami!

Table of Contents

 1. Przedmowa
  1. Konwencja typograficzna przyjęta w tej książce
  2. Korzystanie z przykładowego kodu
  3. Podziękowania
 2. 1. Wprowadzenie
  1. Dlaczego warto przedstawiać dane graficznie?
  2. Dlaczego programować?
  3. Po co nam interaktywność?
  4. Dlaczego w internecie?
  5. O czym jest ta książka?
  6. Kim jesteś?
  7. Czego nie znajdziesz w tej książce?
  8. Kod w przykładach
  9. Dziękuję!
 3. 2. Wprowadzenie do D3
  1. Funkcje biblioteki
  2. Funkcje, których nie znajdziesz w bibliotece
  3. Początki i tło historyczne
  4. Inne możliwości
   1. Wykresy od ręki
   2. Grafy
   3. Odwzorowania kartograficzne
   4. Prawie od zera
   5. W trzech wymiarach
   6. Narzędzia przygotowane za pomocą biblioteki D3
 4. 3. Podstawy wykorzystywanych technologii
  1. Kod HTML
   1. Treść i struktura
   2. Budowanie struktury znacznikami
   3. Najczęściej stosowane znaczniki
   4. Atrybuty
   5. Klasy i identyfikatory
   6. Komentarze
  2. DOM
  3. Narzędzia programisty
  4. Renderowanie i model pudełkowy
  5. Kaskadowe arkusze stylów CSS
   1. Selektory
   2. Właściwości i wartości
   3. Komentarze
   4. Wprowadzanie stylów na stronę
    1. Osadzanie kodu CSS bezpośrednio w kodzie HTML
    2. Odwoływanie się do zewnętrznego arkusza stylu
    3. Reguły zdefiniowane dla znacznika
   5. Dziedziczenie, kaskadowość i szczegółowość
  6. JavaScript
   1. Witaj, konsolo!
   2. Zmienne
   3. Inne typy zmiennych
   4. Tablice
   5. Obiekty
   6. Obiekty i tablice
    1. JSON
    2. GeoJSON
   7. Operatory matematyczne
   8. Operatory porównania
   9. Instrukcje sterujące
    1. Jeśli tylko
    2. Dla zachowania ciągłości
    3. Do czego przydają się tablice?
   10. Funkcje
   11. Komentarze
   12. Wprowadzanie skryptów na stronę
   13. Sposoby na JavaScript
    1. Typowanie dynamiczne
    2. „Unoszenie” zmiennych
    3. Zasięg funkcyjny
    4. Globalna przestrzeń nazw
  7. SVG
   1. Znacznik SVG
   2. Proste kształty
   3. Nadawanie stylów znacznika SVG
   4. Warstwy i kolejność rysowania
   5. Przezroczystość
  8. O kompatybilności
 5. 4. Przygotowania do pracy
  1. Pobieranie biblioteki D3
  2. Odwoływanie się do biblioteki D3
  3. Przygotowanie serwera stron WWW
   1. Terminal z interpreterem języka Python
   2. MAMP, WAMP i LAMP
   3. W drogę
 6. 5. Dane
  1. Tworzenie znaczników
   1. Łączenie metod
   2. Po jednym odwołaniu
   3. Przekazywanie
   4. Bez łączenia
  2. Dowiązywanie danych
   1. W więzi
   2. Dane
    1. Wczytywanie danych z pliku CSV
    2. Wczytywanie danych zapisanych w formacie JSON
   3. Proszę dokonać wyboru
   4. Powiązany i określony
   5. Używanie danych
   6. Funkcja — rzecz potrzebna
   7. Dane chcą być gdzieś zapisane
   8. Więcej niż tekst
 7. 6. Graficzne przedstawianie danych
  1. Rysowanie za pomocą znaczników div
   1. Określanie atrybutów
   2. Kilka słów o klasach
   3. Wróćmy do słupków
   4. Nadawanie stylów
   5. Potężna metoda data()
   6. Dane losowe
  2. Rysowanie za pomocą znaczników SVG
   1. Tworzenie znaczników SVG
   2. Kształty definiowane danymi
   3. Jakie śliczne kolorki!
  3. Przygotowywanie wykresu słupkowego
   1. Stary wykres
   2. Nowy wykres
   3. Kolory
   4. Etykiety
  4. Przygotowywanie wykresu punktowego
   1. Dane
   2. Wykres punktowy
   3. Rozmiar
   4. Etykiety
  5. Dalsze działania
 8. 7. Skalowanie
  1. Jabłka i piksele
  2. Dziedziny i zbiory wartości
  3. Normalizacja
  4. Przygotowywanie funkcji skalującej
  5. Skalowanie wykresu punktowego
   1. Funkcje d3.min() i d3.max()
   2. Skalowanie dynamiczne
   3. Stosowanie wartości przeskalowanych
  6. Poprawianie wykresu
  7. Inne rozwiązania
  8. Inne funkcje skalujące
 9. 8. Osie
  1. Poznaj osie
  2. Metody przygotowywania osi
  3. Porządki
  4. Pod kreską
  5. A dlaczego nie Y?
  6. Ostateczny szlif
  7. Formatowanie opisów osi
 10. 9. Aktualizacje, przejścia i ruch
  1. Przeróbki w wykresie słupkowym
   1. Jak działają skale porządkowe?
   2. W zbiorze wartości tylko grupy
   3. Referencja do skali porządkowej
   4. Inne aktualizacje
  2. Aktualizowanie danych
   1. Interakcja za pomocą funkcji nasłuchujących zdarzeń
   2. Zmienianie danych
   3. Aktualizowanie elementów graficznych
  3. Przejścia
   1. Funkcja duration(), czyli ile to wszystko potrwa?
   2. Ostrożnie, osiadamy!
   3. Bez opóźnień, proszę!
   4. Dane losowe
   5. Aktualizowanie funkcji skalujących
   6. Aktualizowanie osi
   7. Każde przejście ma swój początek i koniec
    1. Ostrzeżenie: uważaj przy starcie
    2. I kończ z klasą
    3. Funkcja each() bez przejścia
    4. Przechowywanie elementów graficznych w ścieżkach przycinających
  4. Inne rodzaje aktualizacji
   1. Dodawanie wartości (i znaczników)
    1. Zaznaczanie
    2. Wejście
    3. Aktualizacja
   2. Usuwanie wartości (i znaczników)
    1. Wyjście
    2. Wyjście z klasą
   3. Łączenie danych za pomocą kluczy
    1. Przygotowywanie zestawu danych
    2. Aktualizowanie referencji
    3. Funkcje klucza
    4. Przejście wyjściowe
   4. Dodaj i usuń, czyli wszystko naraz
   5. Powtórzenie
 11. 10. Interaktywność
  1. Dowiązywanie funkcji nasłuchujących zdarzeń
  2. Poznajmy zachowania
   1. Najedź kursorem, żeby wyróżnić
  3. Grupowanie znaczników SVG
   1. Sortowanie kliknięciem
  4. Podpowiedzi
   1. Domyślne podpowiedzi przeglądarki
   2. Podpowiedzi wyświetlane w znacznikach SVG
   3. Podpowiedzi wyświetlane w znacznikach div
  5. Urządzenia dotykowe
  6. Pora ruszać dalej
 12. 11. Układy wykresów
  1. Układ kołowy
  2. Układ skumulowany
  3. Układ siłowy
 13. 12. Mapy geograficzne
  1. Poznaj GeoJSON
  2. Ścieżki
  3. Odwzorowania
  4. Kartogram
  5. Dodawanie punktów
  6. Pobieranie danych geograficznych i ich parsowanie
   1. Znajdź pliki kształtów
   2. Wybierz rozdzielczość
   3. Upraszczanie kształtów
   4. Konwersja do GeoJSON
 14. 13. Eksportowanie
  1. Mapy bitowe
  2. Plik PDF
  3. SVG
 15. A. Dalsza nauka
  1. Książki
  2. Strony WWW
  3. Na Tweeterze
 16. Indeks
 17. B. O autorze
 18. Kolofon
 19. Copyright