O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie

Dlaczego warto przedstawiać dane graficznie?

Wiek informacji, jak bywają określane czasy, w których przyszło nam żyć, coraz częściej zdaje się wiekiem nadmiaru informacji. Nadmierne ilości danych przytłaczają, a informacje zawarte w liczbach zaczynają mieć sens dopiero wówczas, gdy zastosujemy odpowiednie metody opracowywania wyników.

Na szczęście człowiek jest istotą o mocno rozwiniętym zmyśle wzroku. Wprawdzie tylko nieliczni potrafią dostrzec wzory kryjące się w kolumnach liczb, ale nawet małe dzieci umieją właściwie odczytać wykresy słupkowe, czyli odebrać informacje skryte w liczbach, o ile dane te zostaną przedstawione graficznie. Dlatego właśnie opanowanie umiejętności przedstawiania danych w postaci, którą szybko ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required