Rozdział 1. Wprowadzenie

Dlaczego warto przedstawiać dane graficznie?

Wiek informacji, jak bywają określane czasy, w których przyszło nam żyć, coraz częściej zdaje się wiekiem nadmiaru informacji. Nadmierne ilości danych przytłaczają, a informacje zawarte w liczbach zaczynają mieć sens dopiero wówczas, gdy zastosujemy odpowiednie metody opracowywania wyników.

Na szczęście człowiek jest istotą o mocno rozwiniętym zmyśle wzroku. Wprawdzie tylko nieliczni potrafią dostrzec wzory kryjące się w kolumnach liczb, ale nawet małe dzieci umieją właściwie odczytać wykresy słupkowe, czyli odebrać informacje skryte w liczbach, o ile dane te zostaną przedstawione graficznie. Dlatego właśnie opanowanie umiejętności przedstawiania danych w postaci, którą szybko ...

Get Interaktywna wizualizacja danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.