O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Wprowadzenie do D3

Biblioteka D3, nazywana też D3 lub d3.js, jest biblioteką języka JavaScript przygotowaną z myślą o tworzeniu wizualizacji danych. Ale taki opis stanowi poważne niedomówienie.

Skrót D3 jest nawiązaniem do anglojęzycznej nazwy biblioteki narzędzi — Data-Driven Documents — co można przełożyć jako „dokumenty działające w oparciu o dane”. Dane dostarczasz Ty, pod słowem dokument kryją się wszelkie dokumenty internetowe, czyli pliki rozpoznawane przez przeglądarki internetowe, na przykład HTML czy SVG. Biblioteka D3 zajmuje się przygotowaniem działania, czyli łączy dane z dokumentami.

Oczywiście nazwa ta ma jednocześnie budzić skojarzenie z technologiami sieciowymi stanowiącymi podwaliny tego narzędzia — W3, czyli World ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required