O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Dane

Dane to niebywale pojemne pojęcie, zaledwie odrobinę mniej enigmatyczne niż mieszczące w sobie w zasadzie wszystko informacje. Czym są dane? (Albo co danymi nie jest?). Jakie rodzaje danych mamy do dyspozycji i jakich wolno nam używać z biblioteką D3?

Mówiąc ogólnie, dane to uporządkowane informacje niosące ze sobą potencjalnie pewne znaczenie.

Dane wykorzystywane w programowaniu wizualizacji są przechowywane w postaci cyfrowej, najczęściej w postaci pliku tekstowego lub binarnego. Oczywiście potencjalnie każdy, nawet najbardziej ulotny zapis cyfrowy, może być potraktowany jako źródło „danych” — nie zwykły tekst, lecz bity i bajty kryjące w sobie informacje o obrazach, dźwiękach, filmach, bazach danych, strumieniach, modelach, archiwach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required