O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Niniejsza książka zawiera informacje o programowaniu wizualizacji danych i adresowana jest do osób niebędących programistami. Jeśli pracujesz jako grafik albo projektant graficzny, znasz się na grafice, lecz nie masz doświadczenia w dziedzinie analizy danych i programowania, to ta książka powstała z myślą o Tobie. Jeżeli jesteś dziennikarzem lub badaczem przetwarzającym duże ilości danych, ale brak Ci wiedzy na temat tworzenia grafiki i pisania kodu, także zajrzyj do tej książki.

Niniejsza lektura stanowi wprowadzenie do D3, czyli biblioteki bazującej na JavaScripcie, umożliwiającej przesyłanie danych na stronę internetową i generowanie na ich podstawie wizualizacji. Pisząc tę książkę, założyłem, że nie masz żadnego lub prawie żadnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required