O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Interfejs API. Strategia programisty

Book Description

;Internet to gigantyczna sieć urządzeń połączonych ze sobą. Jego potencjał wykorzystują wszyscy i każdy jest świadom tego, że pojedyncze urządzenie bez połączenia z siecią nic nie znaczy. Podobnie jest z systemami informatycznymi. Możliwość integracji z siecią, tworzenia rozszerzeń oraz wymiany danych pomaga twórcom aplikacji rozwinąć skrzydła i odnieść sukces na szeroką skalę. Zastanawiasz się, jak otworzyć Twój system na świat? Interfejs API to jedyna droga! Sięgnij po tę książkę i przekonaj się, jak przygotować wygodny interfejs API, z którego programiści będą korzystali z przyjemnością. Na kolejnych stronach znajdziesz kluczowe zasady projektowania interfejsów API, sposoby zabezpieczania API oraz zarządzania użytkownikami. Ponadto dowiesz się, jak zarządzać ruchem sieciowym, obsługiwać interfejs API oraz mierzyć sukces Twojego API. Na sam koniec zobaczysz, jak zaangażować projektantów w proces adaptacji. Ta książka jest doskonałym źródłem informacji dla wszystkich osób chcących zrozumieć, czym są interfejsy API, jak wykorzystać drzemiący w nich potencjał oraz jak uniknąć typowych zagrożeń i problemów. Twoja lektura obowiązkowa!

Table of Contents

 1. okładka
 2. Prawa autorskie strony
 3. tytuł strony
 4. Spis treści
 5. Przedmowa
  1. Konwencje zastosowane w książce
  2. Korzystanie z przykładowych kodów
  3. Podziękowania
 6. Rozdział 1. Możliwości interfejsów API
  1. Dlaczego napisano tę książkę?
  2. Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
  3. Czym jest interfejs API?
   1. Czym interfejs API różni się od witryny internetowej?
   2. Interfejsy API i witryny internetowe mają jednakże wiele wspólnego
  4. Kto korzysta z interfejsu API?
  5. Typy interfejsów API
  6. Dlaczego teraz?
 7. Rozdział 2. Interfejsy API jako strategia biznesowa
  1. Rozwój interfejsów API
  2. Dlaczego interfejs API może okazać się potrzebny?
   1. Potrzebujesz drugiej aplikacji dla urządzeń przenośnych
   2. Klienci lub partnerzy pytają o interfejs API
   3. Witryna internetowa zaczyna być używana do wyodrębniania wyświetlanych danych
   4. Wymagasz większej elastyczności w zakresie udostępniania treści
   5. Istnieją dane, które mają zostać udostępnione
   6. Konkurencja z branży korzysta z interfejsu API
   7. Chcesz umożliwić potencjalnym partnerom poznanie nowości
   8. Wymagasz skalowania integracji z klientami i partnerami
   9. Interfejs API ulepsza architekturę techniczną
 8. Rozdział 3. Łańcuch wartości interfejsu API
  1. Definiowanie łańcucha wartości: zadawanie kluczowych pytań
  2. Tworzenie łańcucha wartości prywatnego interfejsu API
   1. Metody użycia prywatnego interfejsu API
    1. Efektywne tworzenie aplikacji publicznych
    2. Wspieranie relacji z partnerami
    3. Tworzenie aplikacji wewnętrznych
   2. Zalety prywatnych interfejsów API
   3. Zagrożenia związane z prywatnymi interfejsami API
  3. Tworzenie łańcucha wartości publicznych interfejsów API
   1. Metody wykorzystania publicznego interfejsu API
   2. Zalety publicznych interfejsów API
   3. Zagrożenia związane z publicznymi interfejsami API
  4. Przemiana: publiczny interfejs API zamiast prywatnego, prywatny interfejs zamiast publicznego
   1. Netflix: zamiana publicznego interfejsu API na prywatny
  5. Modele biznesowe z interfejsami API używane do współpracy z partnerami
   1. Zwiększanie zasięgu: więcej aplikacji, więcej platform
   2. Osiąganie pośredniego dochodu
   3. Zwiększanie innowacji we współpracy z partnerami
   4. Zwiększanie wartości aplikacji poprzez integrację
   5. Wariant użycia po części darmowy, a po części płatny
  6. Postrzeganie modeli biznesowych interfejsów API przez firmę ProgrammableWeb.com
 9. Rozdział 4. Przygotowywanie strategii produktów z interfejsami API
  1. Określanie jasnego celu biznesowego
  2. Określenie wizji dotyczącej interfejsu API
  3. Podstawy strategii dotyczącej interfejsu API
   1. Interfejsy API wymagają sponsora biznesowego
  4. Typy strategii związanych z interfejsami API
   1. Strategie dotyczące prywatnych interfejsów API
   2. Strategie dotyczące publicznych interfejsów API
  5. Tworzenie zespołu
   1. Promotor projektantów
  6. Zastrzeżenia dotyczące interfejsów API
 10. Rozdział 5. Kluczowe zasady projektowania interfejsów API
  1. Projektowanie interfejsów API dla konkretnych grup odbiorców
   1. Projektowanie pod kątem projektantów
   2. Projektowanie pod kątem użytkowników aplikacji
  2. Najlepsze praktyki związane z projektem interfejsów API
   1. Odróżnij własny interfejs API
   2. Zapewnij łatwość testowania i używania interfejsu API
   3. Zapewnij łatwość zrozumienia interfejsu API
   4. Nie rób niczego dziwnego
   5. Mniej znaczy więcej
   6. Ukierunkowanie na konkretny segment projektantów
  3. Kwestie techniczne projektu interfejsów API
   1. Usługa REST
   2. Przykład: projektowanie z wykorzystaniem pragmatycznej usługi REST
   3. Kontrola wersji i projekt interfejsu API
  4. Projektowanie infrastruktury dla interfejsów API
   1. Centrum danych czy chmura?
   2. Strategie buforowania
   3. Kontrolowanie ruchu sieciowego generowanego przez interfejsy API
 11. Rozdział 6. Zabezpieczenia interfejsów API i zarządzanie użytkownikami
  1. Zarządzanie użytkownikami
   1. Czy niezbędne jest rozpoczynanie od podstaw?
   2. Pytania, które należy zadać odnośnie do zarządzania użytkownikami
  2. Identyfikacja
  3. Uwierzytelnianie: potwierdzanie tożsamości użytkownika
   1. Nazwy użytkowników i hasła
   2. Uwierzytelnianie oparte na sesji
   3. Inne metody uwierzytelniania
   4. Protokół OAuth
   5. Ulepszanie uwierzytelniania za pomocą protokołu SSL
  4. Szyfrowanie
  5. Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im
   1. „Wstrzykiwanie” kodu SQL
   2. Ataki z wykorzystaniem formatów XML i JSON
   3. Maskowanie danych
  6. Ogólne zalecenia
   1. Zalecenia dotyczące ochrony danych interfejsu API
   2. Zalecenia dotyczące zabezpieczeń interfejsów API
 12. Rozdział 7. Kwestie prawne związane ze strategią interfejsu API
  1. Zarządzanie prawami
   1. Praktyka: zarządzanie prawami w organizacji NPR
  2. Umowy i warunki użytkowania
  3. Zasady prywatności
  4. Zasady utrzymywania danych
  5. Przypisywanie właściciela treści i budowanie świadomości marki
  6. Reagowanie na niewłaściwe użycie
 13. Rozdział 8. Obsługa interfejsu API i zarządzanie nim
  1. Obsługa interfejsu API
   1. Informacje operacyjne na żądanie: strona statusu interfejsu API
   2. Radzenie sobie z problemami operacyjnymi
   3. Umowy SLA
   4. Zarządzanie problemami
   5. Monitorowanie i wsparcie operacyjne
   6. Dokumentowanie interfejsu API
   7. Zestaw procedur operacyjnych
  2. Metody zarządzania ruchem sieciowym
   1. Zarządzanie ruchem sieciowym na poziomie biznesowym
   2. Operacyjne zarządzanie ruchem sieciowym
   3. Zarządzanie ruchem sieciowym i skalowalność
   4. Bramy interfejsów API
 14. Rozdział 9. Określanie miary sukcesu interfejsu API
  1. Obsługa metryk interfejsów API
   1. Dlaczego gromadzone są wzorce wykorzystania na potrzeby metryk?
   2. Żądania i odpowiedzi
   3. Wyświetlenia
   4. Lojalność
  2. Metryki operacyjne
   1. Metryki związane z efektywnością
   2. Metryki związane z wydajnością
  3. Kluczowe pytania związane z wydajnością interfejsów API
  4. Rozwijanie metryk w organizacji NPR
 15. Rozdział 10. Angażowanie projektantów w proces adaptacji
  1. Co motywuje projektantów?
  2. Kluczowe elementy programu dla projektantów
   1. Produkt (czyli najpierw musisz dysponować znakomitym interfejsem API!)
   2. Dostęp do interfejsu API i jego twórcy
   3. Warunki biznesowe i oczekiwania względem umów SLA
   4. Treść
   5. Świadomość istnienia interfejsu API
   6. Skoncentruj się na pełnym komforcie pracy projektantów
   7. Społeczność
  3. Anatomia portalu projektantów
  4. Działania zalecane i niezalecane w procesie angażowania projektantów
   1. Działania zalecane
   2. Działania niezalecane
 16. Rozdział 11. Epilog: to dopiero początek
 17. Skorowidz
 18. O autorach