O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

iOS 5. Programowanie. Receptury

Book Description

Jeżeli znasz iOS SDK, dzięki tej książce nauczysz się stosować setki technik z zakresu tworzenia oprogramowania na platformie iOS oraz pokonasz wiele uciążliwych problemów, które pojawiają się podczas tworzenia aplikacji dla urządzeń iPhone, iPad i iPod touch. Dowiesz się, jak zaimplementować procedurę rozpoznawania gestów, odtwarzania plików audio i wideo oraz wybierania konkretnych kontaktów i grup z książki adresowej. Ponadto znajdziesz gotowe do wdrożenia przykłady, korzystające z wielowątkowości, geolokalizacji i aparatu fotograficznego. Książka ta jest idealną pozycją dla wszystkich osób tworzących oprogramowanie dla platformy iOS. Zawarte w niej przykłady zaoszczędzą Ci mnóstwo czasu. Ta inwestycja się opłaca!

Table of Contents

 1. iOS 5 Programowanie Receptury
 2. Dedykacja
 3. Wprowadzenie
  1. Czytelnicy
  2. W jaki sposób jest zorganizowana książka?
  3. Zasoby dodatkowe
  4. Konwencje zastosowane w tej książce
  5. Użycie przykładowych kodów
  6. Podziękowania
 4. 1. Podstawy
  1. 1.0. Wprowadzenie
  2. 1.1. Utworzenie prostej aplikacji iOS w Xcode
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 1.2. Zrozumienie modułu Interface Builder
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  4. 1.3. Kompilacja aplikacji iOS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 1.4. Uruchomienie aplikacji iOS w symulatorze
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  6. 1.5. Uruchomienie aplikacji iOS w urządzeniu iOS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  7. 1.6. Przygotowanie aplikacji iOS do dystrybucji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  8. 1.7. Deklarowanie zmiennych w Objective-C
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  9. 1.8. Alokacja i tworzenie ciągu tekstowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  10. 1.9. Porównywanie wartości w Objective-C za pomocą polecenia if
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  11. 1.10. Implementacja pętli za pomocą polecenia for
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  12. 1.11. Implementacja pętli while
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  13. 1.12. Tworzenie własnej klasy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  14. 1.13. Zdefiniowanie funkcjonalności klasy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  15. 1.14. Definiowanie dwóch lub wielu metod o tej samej nazwie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  16. 1.15. Alokacja i inicjalizacja obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  17. 1.16. Dodawanie właściwości do klasy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  18. 1.17. Przejście od ręcznego do automatycznego zarządzania licznikiem użycia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  19. 1.18. Rzutowanie i technologia Automatic Reference Counting
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  20. 1.19. Delegacja zadań za pomocą protokołów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  21. 1.20. Ustalenie, czy dostępna jest dana metoda klasy lub egzemplarza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  22. 1.21. Ustalenie, czy klasa jest dostępna podczas działania aplikacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  23. 1.22. Alokacja i używanie liczb
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  24. 1.23. Alokacja i używanie tablic
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  25. 1.24. Alokacja i używanie słowników
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  26. 1.25. Alokowanie i używanie zbiorów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  27. 1.26. Tworzenie tzw. pakietu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  28. 1.27. Wczytywanie danych z pakietu głównego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  29. 1.28. Wczytywanie danych z innych pakietów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  30. 1.29. Wysyłanie powiadomień za pomocą NSNotificationCenter
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  31. 1.30. Nasłuchiwanie powiadomień wysyłanych przez NSNotificationCenter
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
 5. 2. Implementacja kontrolera i widoku
  1. 2.0. Wprowadzenie
  2. 2.1. Wyświetlanie komunikatów za pomocą UIAlertView
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  3. 2.2. Tworzenie i używanie przełączników za pomocą klasy UISwitch
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  4. 2.3. Wybór wartości za pomocą klasy UIPickerView
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 2.4. Wybór daty i godziny za pomocą UIDatePicker
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 2.5. Implementacja możliwości wyboru wartości z zakresu za pomocą UISlider
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 2.6. Grupowanie opcji za pomocą UISegmentedControl
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  8. 2.7. Prezentowanie widoków i zarządzanie nimi za pomocą klasy UIViewController
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  9. 2.8. Implementacja nawigacji za pomocą klasy UINavigationController
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  10. 2.9. Operacje na tablicy kontrolerów widoku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  11. 2.10. Wyświetlenie obrazu na pasku nawigacyjnym
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  12. 2.11. Dodawanie przycisku do paska nawigacyjnego przy użyciu UIBarButtonItem
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  13. 2.12. Wyświetlenie wielu kontrolerów widoku za pomocą UITabBarController
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  14. 2.13. Wyświetlanie tekstu statycznego za pomocą UILabel
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  15. 2.14. Akceptacja tekstowych danych wejściowych użytkownika wprowadzanych przez UITextField
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  16. 2.15. Wyświetlanie długich wierszy tekstu w UITextView
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  17. 2.16. Dodawanie przycisków do interfejsu użytkownika za pomocą klasy UIButton
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  18. 2.17. Wyświetlanie obrazów za pomocą UIImageView
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  19. 2.18. Utworzenie przewijanej treści za pomocą UIScrollView
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  20. 2.19. Wczytywanie stron internetowych za pomocą UIWebView
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  21. 2.20. Przedstawianie widoków typu główny-szczegółowy za pomocą UISplitViewController
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  22. 2.21. Włączenie stronicowania w UIPageViewController
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  23. 2.22. Wyświetlanie okna typu Popover za pomocą UIPopoverController
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  24. 2.23. Wyświetlanie paska postępu za pomocą UIProgressView
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  25. 2.24. Nasłuchiwanie powiadomień klawiatury i reagowanie na nie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
 6. 3. Konstruowanie i używanie widoku tabeli
  1. 3.0. Wprowadzenie
  2. 3.1. Utworzenie widoku tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 3.2. Przypisanie delegata widokowi tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  4. 3.3. Wypełnianie widoku tabeli danymi
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  5. 3.4. Pobieranie i obsługa zdarzeń widoku tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  6. 3.5. Używanie w komórce widoku tabeli różnego rodzaju przycisków pomocniczych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 3.6. Tworzenie własnych przycisków pomocniczych w komórce widoku tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  8. 3.7. Wyświetlanie danych hierarchicznych w widoku tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  9. 3.8. Usunięcie komórki widoku tabeli za pomocą gestu machnięcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  10. 3.9. Utworzenie nagłówków i stopek w widoku tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  11. 3.10. Wyświetlanie menu kontekstowego w komórce widoku tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  12. 3.11. Przenoszenie komórek i sekcji w widoku tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  13. 3.12. Usuwanie komórek i sekcji z widoku tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
 7. 4. Storyboard
  1. 4.0. Wprowadzenie
  2. 4.1. Utworzenie projektu z funkcją Storyboard
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 4.2. Dodanie kontrolera nawigacyjnego do aplikacji, w której wykorzystano funkcję Storyboard
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  4. 4.3. Przekazywanie danych pomiędzy ekranami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 4.4. Dodanie funkcji Storyboard do istniejącego projektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 8. 5. Współbieżność
  1. 5.0. Wprowadzenie
  2. 5.1. Tworzenie obiektu bloku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 5.2. Uzyskanie dostępu do zmiennych obiektu bloku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  4. 5.3. Wywoływanie obiektu bloku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 5.4. Przekazywanie zadań do technologii Grand Central Dispatch
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  6. 5.5. Wykorzystanie GCD do wykonywania zadań związanych z interfejsem użytkownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 5.6. Synchroniczne wykonywanie zadań niepowiązanych z interfejsem użytkownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 5.7. Asynchroniczne wykonywanie zadań niepowiązanych z interfejsem użytkownika
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  9. 5.8. Wykonywanie zadań w GCD po upłynięciu pewnego czasu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  10. 5.9. Tylko jednorazowe wykonanie zadania za pomocą technologii GCD
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  11. 5.10. Grupowanie zadań w GCD
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  12. 5.11. Tworzenie własnej kolejki w technologii GCD
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  13. 5.12. Synchroniczne wykonywanie zadań wraz z operacjami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  14. 5.13. Asynchroniczne wykonywanie zadań wraz z operacjami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  15. 5.14. Tworzenie zależności pomiędzy operacjami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  16. 5.15. Tworzenie licznika czasu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  17. 5.16. Zapewnienie współbieżności przy użyciu wątków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  18. 5.17. Wywoływanie metod w tle
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  19. 5.18. Istniejące wątki i liczniki czasu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 9. 6. Core Location i mapy
  1. 6.0. Wprowadzenie
  2. 6.1. Utworzenie widoku mapy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 6.2. Obsługa zdarzeń widoku mapy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  4. 6.3. Zaznaczanie na mapie położenia urządzenia iOS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  5. 6.4. Wyświetlanie pinezek na mapie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 6.5. Wyświetlanie w widoku mapy pinezek w różnych kolorach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 6.6. Wyświetlanie własnych pinezek w widoku mapy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 6.7. Konwersja adresu na współrzędne geograficzne
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  9. 6.8. Konwersja współrzędnych geograficznych na rzeczywisty adres
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 10. 7. Implementacja rozpoznawania gestów
  1. 7.0. Wprowadzenie
  2. 7.1. Wykrywanie gestu machnięcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 7.2. Wykrywanie gestu obrotu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  4. 7.3. Wykrywanie gestów przesunięcia i przeciągnięcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  5. 7.4. Wykrywanie gestu długiego naciśnięcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 7.5. Wykrywanie gestu stuknięcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 7.6. Wykrywanie gestu uszczypnięcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 11. 8. Sieć, JSON, XML i Twitter
  1. 8.0. Wprowadzenie
  2. 8.1. Asynchroniczne pobieranie danych za pomocą klasy NSURLConnection
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 8.2. Obsługa przekroczenia czasu oczekiwania dla połączeń asynchronicznych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  4. 8.3. Synchroniczne pobieranie danych za pomocą klasy NSURLConnection
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  5. 8.4. Modyfikacja żądania URL za pomocą klasy NSMutableURLRequest
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 8.5. Wysyłanie żądań HTTP GET za pomocą klasy NSURLConnection
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 8.6. Wysyłanie żądań HTTP POST za pomocą klasy NSURLConnection
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  8. 8.7. Wysyłanie żądań HTTP DELETE za pomocą klasy NSURLConnection
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  9. 8.8. Wysyłanie żądań HTTP PUT za pomocą klasy NSURLConnection
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  10. 8.9. Serializacja tablic i słowników do obiektu JSON
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  11. 8.10. Deserializacja obiektu JSON na postać słownika i tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  12. 8.11. Integracja funkcji serwisu Twitter w Twojej aplikacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  13. 8.12. Przetwarzanie danych XML za pomocą klasy NSXMLParser
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 12. 9. Audio i wideo
  1. 9.0. Wprowadzenie
  2. 9.1. Odtwarzanie plików audio
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  3. 9.2. Obsługa zakłóceń podczas odtwarzania treści audio
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  4. 9.3. Nagrywanie treści audio
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 9.4. Obsługa zakłóceń podczas nagrywania treści audio
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 9.5. Odtwarzanie treści audio podczas odtwarzania innych dźwięków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 9.6. Odtwarzanie plików wideo
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 9.7. Tworzenie zrzutu ekranu z odtwarzanego pliku wideo
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  9. 9.8. Uzyskanie dostępu do biblioteki muzycznej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 13. 10. Książka adresowa
  1. 10.0. Wprowadzenie
  2. 10.1. Pobranie odniesienia do książki adresowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 10.2. Pobranie informacji z wszystkich kontaktów w książce adresowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  4. 10.3. Pobranie właściwości kontaktu książki adresowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 10.4. Wstawienie kontaktu do książki adresowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 10.5. Wstawianie grupy do książki adresowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 10.6. Dodawanie kontaktów do grupy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 10.7. Przeszukiwanie książki adresowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  9. 10.8. Pobieranie i ustawianie obrazu kontaktu w książce adresowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 14. 11. Aparat i biblioteka zdjęć
  1. 11.0. Wprowadzenie
  2. 11.1. Wykrywanie i sprawdzanie możliwości kamery
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 11.2. Wykonywanie zdjęć aparatem
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  4. 11.3. Nagrywanie filmów kamerą
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 11.4. Przechowywanie zdjęć w bibliotece aplikacji Zdjęcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 11.5. Przechowywanie filmów w bibliotece aplikacji Zdjęcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 11.6. Pobieranie zdjęć i filmów z biblioteki aplikacji Zdjęcia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 11.7. Pobieranie zasobów z biblioteki zasobów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  9. 11.8. Edycja pliku filmu w urządzeniu iOS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
 15. 12. Wielozadaniowość
  1. 12.0. Wprowadzenie
  2. 12.1. Wykrywanie obsługi wielozadaniowości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 12.2. Wykonywanie długotrwałych operacji w tle
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  4. 12.3. Otrzymywanie w tle powiadomień lokalnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  5. 12.4. Odtwarzanie dźwięku w tle
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 12.5. Obsługa w tle zmian położenia urządzenia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 12.6. Zapis i odczyt informacji o stanie w aplikacjach wykorzystujących wielozadaniowość
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 12.7. Obsługa połączeń sieciowych w tle
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  9. 12.8. Obsługa powiadomień dostarczanych aktywowanej aplikacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  10. 12.9. Udzielanie odpowiedzi na zmiany w aplikacji Ustawienia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  11. 12.10. Rezygnacja z wielozadaniowości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 16. 13. Core Data
  1. 13.0. Wprowadzenie
  2. 13.1. Tworzenie modelu Core Data za pomocą Xcode
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 13.2. Generowanie plików klas dla encji Core Data
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  4. 13.3. Tworzenie i zapisywanie danych za pomocą Core Data
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  5. 13.4. Odczyt danych z Core Data
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  6. 13.5. Usuwanie danych z Core Data
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 13.6. Sortowanie danych w Core Data
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 13.7. Uzyskanie dostępu do danych w widoku tabeli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  9. 13.8. Implementacja związków w Core Data
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 17. 14. Daty, kalendarze i wydarzenia
  1. 14.0. Wprowadzenie
  2. 14.1. Pobieranie listy kalendarzy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  3. 14.2. Dodawanie wydarzeń do kalendarzy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  4. 14.3. Uzyskanie dostępu do treści kalendarzy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 14.4. Usuwanie wydarzeń z kalendarza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  6. 14.5. Umieszczanie w kalendarzach powtarzających się wydarzeń
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  7. 14.6. Pobieranie uczestników wydarzenia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 14.7. Dodawanie alarmu do kalendarza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  9. 14.8. Obsługa powiadomień informujących o zmianie wydarzenia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  10. 14.9. Wyświetlenie kontrolera widoku wydarzenia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  11. 14.10. Wyświetlanie kontrolera widoku wydarzenia umożliwiającego edycję właściwości wydarzenia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
 18. 15. Grafika i animacja
  1. 15.0. Wprowadzenie
  2. 15.1. Wyświetlenie listy czcionek i ich wczytywanie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  3. 15.2. Wyświetlanie tekstu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  4. 15.3. Tworzenie, konfigurowanie i używanie koloru
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 15.4. Wyświetlanie obrazów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  6. 15.5. Rysowanie linii
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  7. 15.6. Tworzenie ścieżek
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 15.7. Rysowanie prostokątów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  9. 15.8. Dodawanie cienia do kształtu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  10. 15.9. Rysowanie gradientów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  11. 15.10. Zmiana położenia kształtów narysowanych w kontekście graficznym
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  12. 15.11. Skalowanie kształtów w kontekście graficznym
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  13. 15.12. Obracanie kształtów rysowanych w kontekście graficznym
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  14. 15.13. Animacja i przesuwanie widoków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  15. 15.14. Animacja i skalowanie widoku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  16. 15.15. Animacja i obrót widoku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
 19. 16. Core Motion
  1. 16.0. Wprowadzenie
  2. 16.1. Wykrywanie dostępności przyśpieszeniomierza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  3. 16.2. Wykrywanie dostępności żyroskopu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  4. 16.3. Pobieranie danych z przyśpieszeniomierza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 16.4. Wykrywanie gestu potrząśnięcia w urządzeniu iOS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 16.5. Pobieranie danych z żyroskopu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
 20. 17. iCloud
  1. 17.0. Wprowadzenie
  2. 17.1. Konfiguracja aplikacji w celu zapewnienia obsługi usługi iCloud
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  3. 17.2. Przechowywanie i synchronizacja słowników w iCloud
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  4. 17.3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi w usłudze iCloud dla aplikacji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  5. 17.4. Wyszukiwanie plików i katalogów w usłudze iCloud
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  6. 17.5. Przechowywanie dokumentów użytkownika w usłudze iCloud
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  7. 17.6. Zarządzanie stanem dokumentów w usłudze iCloud
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
  8. 17.7. Obsługa błędów w dokumentach iCloud
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz także
 21. A. O autorze
 22. Indeks
 23. Kolofon
 24. Copyright