O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.14. Definiowanie dwóch lub wielu metod o tej samej nazwie

Problem

W jednym obiekcie chcesz zaimplementować dwie metody lub kilka metod o tej samej nazwie. W programowaniu zorientowanym obiektowo działanie takie nosi nazwę przeciążenia metody. Jednak w języku Objective-C przeciążanie metody nie istnieje w takiej samej postaci, która jest znana z innych języków programowania, np. C++.

Rozwiązanie

Użyj takiej samej nazwy dla metod, ale w każdej z nich utwórz inną liczbę parametrów bądź nadaj im inne nazwy.

- (void)drawRectangle { [self drawRectangleInRect:CGRectMake(0.0f, 0.0f, 4.0f, 4.0f)]; } - (void)drawRectangleInRect:(CGRect)paramInRect { [self drawRectangleInRect:paramInRect withColor:[UIColor blueColor]]; } - (void)drawRectangleInRect:(CGRect)paramInRect ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required