2.7. Prezentowanie widoków i zarządzanie nimi za pomocą klasy UIViewController

Problem

Chcesz zapewnić użytkownikowi możliwość przełączania się pomiędzy różnymi widokami w aplikacji.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIViewController.

Analiza

Strategią firmy Apple podczas tworzenia aplikacji na platformie iOS jest wykorzystywanie architektury MVC (ang. Model-View-Controller). Widoki są wyświetlane użytkownikowi, podczas gdy model jest magazynem danych, którym zarządza silnik aplikacji. Z kolei kontroler to pomost łączący model i widok. Kontroler lub w naszym przypadku kontroler widoku zarządza związkami zachodzącymi między widokiem i modelem. W tym miejscu możesz zadać pytanie, dlaczego nie wykorzystać bezpośrednio widoku? Cóż, odpowiedź jest całkiem prosta: ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.