9.8. Uzyskanie dostępu do biblioteki muzycznej

Problem

Chcesz uzyskać dostęp do pliku, który użytkownik wybierze ze swojej biblioteki muzycznej.

Rozwiązanie

Użyj klasy MPMediaPickerController.

MPMediaPickerController *mediaPicker =
   [[MPMediaPickerController alloc] initWithMediaTypes:MPMediaTypeAny];

Analiza

MPMediaPickerController to kontroler widoku wyświetlany użytkownikowi przez aplikację Muzyka. Tworząc egzemplarz MPMediaPickerController, możesz przedstawić użytkownikowi standardowy kontroler widoku i pozwolić mu na wybór dowolnego utworu z biblioteki muzycznej, a następnie zwrócić kontrolę do Twojej aplikacji. To szczególnie użyteczne np. w grach — podczas gry użytkownik może słuchać ulubionych utworów odtwarzanych w tle.

Informacje z kontrolera ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.