15.6. Tworzenie ścieżek

Problem

W kontekście graficznym chcesz mieć możliwość narysowania dowolnego kształtu.

Rozwiązanie

Utwórz i narysuj ścieżki.

Analiza

Seria połączonych ze sobą punktów może utworzyć kształt. Seria połączonych ze sobą kształtów tworzy ścieżkę. Za pomocą Core Graphics można bardzo łatwo zarządzać ścieżkami. W „15.5. Rysowanie linii” pośrednio pracowaliśmy ze ścieżkami, używając funkcji CGContext. Jak się wkrótce przekonasz, Core Graphics oferuje także funkcje służące do bezpośredniej pracy ze ścieżkami.

Ścieżki należą do kontekstu graficznego, w którym są rysowane. W przeciwieństwie do rysowanych w nich kształtów, nie mają ograniczeń lub specjalnych kształtów. Jednak ścieżki mają pewne ograniczające je obszary. Pamiętaj, że ograniczenia ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.