17.1. Konfiguracja aplikacji w celu zapewnienia obsługi usługi iCloud

Problem

Chcesz używać usługi iCloud w tworzonych aplikacjach, ale nie wiesz, jak poprawnie skonfigurować projekt Xcode.

Rozwiązanie

Aby mieć możliwość użycia usługi iCloud w tworzonej aplikacji, wykonaj przedstawione poniżej kroki.

  1. Utwórz aplikację w Xcode i zdefiniuj w niej identyfikator pakietu w postaci odwrotnej nazwy domeny, np. pl.helion.konfiguracja-aplikacji-dla-iCloud.

  2. W portalu iOS Provisioning Portal utwórz nowy identyfikator dla aplikacji. Włącz możliwość korzystania z usługi iCloud dla utworzonego identyfikatora aplikacji poprzez jego wybór w portalu, a następnie zaznaczenie pola wyboru iCloud. Nie zapomnij zapisać zmian.

  3. W portalu iOS Provisioning Portal utwórz nowe ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.