17.3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi w usłudze iCloud dla aplikacji

Problem

Pliki wykorzystywane przez aplikację chcesz przechowywać w określonych katalogach umieszczonych w usłudze iCloud.

Rozwiązanie

Wykonaj przedstawione poniżej kroki.

  1. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana do obsługi usługi iCloud (zobacz „17.1. Konfiguracja aplikacji w celu zapewnienia obsługi usługi iCloud”).

  2. Kliknij ikonę projektu (to ikona w kolorze niebieskim), a następnie przejdź do karty Summary.

  3. Treść karty Summary przewiń w dół, aż do sekcji Entitlements. Odszukaj listę iCloud Containers i skopiuj pierwszą wartość z tej listy. Wartość dla omawianego tutaj projektu wynosi pl.helion.Creating-and-Managing-Folders-for-Apps-in-iCloud. W Twojej aplikacji ta ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.