O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Rozwiązywanie problemów i konserwacja

iPhone to komputer, a wiesz, co to oznacza — coś może pójść nie tak. Ten szczególny komputer nie przypomina jednak Macintosha czy peceta. Działa pod kontrolą specjalnej wersji systemu operacyjnego Mac OS X, ale nie oznacza to, że można stosować takie same techniki diagnostyczne jak w Macintoshu. Zatem niech ten rozdział przyjdzie Ci z pomocą, kiedy napotkasz jakieś problemy.

Pierwsza reguła — zainstaluj aktualizacje

Stare przysłowie mówi: „Nie kupuj niczego w wersji 1.0”. W przypadku iPhone’a powiedzenie to mogłoby brzmieć: „Nie kupuj niczego w wersji 3.0”.

Pierwsza wersja (albo istotna aktualizacja) każdego programu zawiera błędy, usterki oraz funkcje, których programiści nie mieli czasu doszlifować. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required