O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Pisanie, edycja i wyszukiwanie

Jako telefon iPhone jest niewątpliwie zdumiewający. Jednak jako komputer kieszonkowy ma pewne podstawowe ograniczenia: nie posiada prawdziwej klawiatury ani myszy. Można to uznać za niedogodność w przypadku urządzenia obsługującego dziesiątki tysięcy programów.

Na szczęście w oprogramowaniu iPhone 3.0 wprowadzono wiele przydatnych funkcji, rozwiązujących powyższe problemy. Klawiatura wyświetlana na ekranie stała się jeszcze bardziej elegancka i wygodna; wreszcie zostały udostępnione funkcje wycinania, kopiowania i wklejania; natomiast nowa usługa wyszukiwania globalnego pozwala Ci znaleźć w iPhonie dowolne dane.

Klawiatura

Niewiele cech iPhone’a budziło tyle obaw, nadziei i krytycyzmu, co ekranowa klawiatura. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required