Rozdział 2. Pisanie, edycja i wyszukiwanie

Jako telefon iPhone jest niewątpliwie zdumiewający. Jednak jako komputer kieszonkowy ma pewne podstawowe ograniczenia: nie posiada prawdziwej klawiatury ani myszy. Można to uznać za niedogodność w przypadku urządzenia obsługującego dziesiątki tysięcy programów.

Na szczęście w oprogramowaniu iPhone 3.0 wprowadzono wiele przydatnych funkcji, rozwiązujących powyższe problemy. Klawiatura wyświetlana na ekranie stała się jeszcze bardziej elegancka i wygodna; wreszcie zostały udostępnione funkcje wycinania, kopiowania i wklejania; natomiast nowa usługa wyszukiwania globalnego pozwala Ci znaleźć w iPhonie dowolne dane.

Klawiatura

Niewiele cech iPhone’a budziło tyle obaw, nadziei i krytycyzmu, co ekranowa klawiatura. ...

Get iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.