O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Aparat, zdjęcia i wideo

Cały ten rozdział poświęcony jest możliwości wyświetlania zdjęć skopiowanych z komputera, robienia nowych zdjęć za pomocą wbudowanego aparatu iPhone’a (Rysunek 6-1) oraz (w modelu 3GS) nagrywania filmów wideo.

Album ze zdjęciami
Rysunek 6-1. Album ze zdjęciami

Prawdopodobnie nigdy nie widziałeś zdjęć i filmów wyglądających równie dobrze na przenośnym gadżecie. Ekran iPhone’a jest jasny, kolory żywe, a dzięki dużej gęstości pikseli każda fotografia jest ostra jak brzytwa.

Aparat umieszczony w modelu 3GS został znacznie ulepszony w stosunku do wcześniejszych modeli. Zdjęcia mogą wyglądać tak samo dobrze, jak ujęcia wykonane prawdziwym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required