O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. iTunes i iPhone

Jeśli jesteś jedną z sześciu osób na świecie, które nigdy nie słyszały o programie iTunes, spieszę wyjaśnić, że jest to wielofunkcyjna, multimedialna szafa grająca firmy Apple. Właściciele iPodów od zarania dziejów używają jej do przenoszenia muzyki do swoich urządzeń. Bez niej nie zajdziesz zbyt daleko ze swoim iPhone’em.

Większość osób wykorzystuje iTunes do manipulowania cyfrowymi filmami, zdjęciami i muzyką, od konwertowania piosenek z płyt CD na format obsługiwany przez iPhone do kupowania piosenek, książek audio i filmów przez internet.

Jednak jako właściciel iPhone’a potrzebujesz iTunes jeszcze bardziej, ponieważ jest to jedyny sposób kopiowania muzyki, wideo, poczty e-mail, adresów, spotkań, dzwonków i innych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required