Rozdział 13. iTunes i iPhone

Jeśli jesteś jedną z sześciu osób na świecie, które nigdy nie słyszały o programie iTunes, spieszę wyjaśnić, że jest to wielofunkcyjna, multimedialna szafa grająca firmy Apple. Właściciele iPodów od zarania dziejów używają jej do przenoszenia muzyki do swoich urządzeń. Bez niej nie zajdziesz zbyt daleko ze swoim iPhone’em.

Większość osób wykorzystuje iTunes do manipulowania cyfrowymi filmami, zdjęciami i muzyką, od konwertowania piosenek z płyt CD na format obsługiwany przez iPhone do kupowania piosenek, książek audio i filmów przez internet.

Jednak jako właściciel iPhone’a potrzebujesz iTunes jeszcze bardziej, ponieważ jest to jedyny sposób kopiowania muzyki, wideo, poczty e-mail, adresów, spotkań, dzwonków i innych ...

Get iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.