Rozdział 15. MobileMe

Od kiedy w 1996 roku na rynku pojawił się pierwszy PalmPilot, światem zawładnęła idea przenośnych komputerów kieszonkowych. Wyobraź sobie, że nosisz całą książkę adresową i kalendarz w niewielkim urządzeniu w swojej kieszeni!

Wszystko świetnie, z wyjątkiem jednej rzeczy. Aby zaktualizować to kieszonkowe urządzenie, musisz podłączyć je do „dużego” komputera za pomocą kabla. Co gorsza, kiedy jesteś z dala od swojego biurka, Twój elektroniczny terminarz i lista kontaktów mogą zostać zmienione na różne sposoby w różnych urządzeniach przez Twoją rodzinę lub współpracowników.

MobileMe, zestaw usług internetowych oferowanych przez Apple za 79 euro rocznie, rozwiązuje ten problem w dość elegancki sposób — stale aktualizuje iPhone danymi, ...

Get iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.