O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Wjaki sposób mógłbyś udowodnić, że iPhone zmienił świat? Odpowiedź jest prosta. Spójrz na statystyki — 25 milionów egzemplarzy sprzedanych w ciągu dwóch pierwszych lat, dostępność marki w 85 krajach, 60 000 programów do pobrania z App Store, 1,25 miliarda pobrań w pierwszym roku. Problem w tym, że te statystyki stają się nieaktualne, zanim zdążysz je przeczytać.

Może lepiej będzie porozmawiać o ich skutkach. O tym, że od momentu pojawienia się iPhone’a operatorzy sieci komórkowych (AT&T, Verizon i inni) odeszli od sztywnego, konserwatywnego traktowania nowych rozwiązań w telefonach komórkowych. O fakcie, że teraz każde podobne urządzenie posiada ekran dotykowy. O tym, że obecnie takie telefony, jak BlackBerry, Palm Pre, Google (Android), ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required