Epilog

Nie każdy koniec jest celem. Zakończenie melodii nie jest jej celem, jednak gdyby melodia nie wybrzmiała do końca, nie osiągnęłaby celu.

— Fryderyk Nietzsche

Daleko na nieznanym uboczu mało popularnego zachodniego ramienia galaktyki znajduje się niewielkie żółte słońce. Na jego orbicie w odległości około 150 milionów kilometrów krąży zupełnie nieistotna, maleńka niebiesko-zielona planeta, na której żyją pochodzące od małp formy życia — tak prymitywne, że nadal sądzą, iż pisanie programów komputerowych to niezły pomysł.

Ta planeta ma, a raczej miała, pewien problem — większość zamieszkujących ją programistów prawie zawsze pisała kiepski kod, nawet jeśli płacono im za wykonanie dobrej roboty. Proponowano wiele rozwiązań tej kwestii, jednak ...

Get Jak stać się lepszym programistą. Przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.