ROZDZIAŁ 23.

Proszę o wydanie

Śpiew anioła usłyszałem, Gdy zaświtał dzionek nowy, „Miłosierdzie, Litość, Pokój Trójca ta nasz świat uzdrowi”

— William Blake Usłyszałem anioła (I Heard an Angel)

Przygotowywanie wydania oprogramowania to niezwykle ważny krok w procesie tworzenia oprogramowania. Nie należy pozostawiać go na ostatnią chwilę. Wymaga on dyscypliny i planowania.

Często natrafiałem na bezsensowne, w pełni możliwe do uniknięcia problemy spowodowane niedbałym podejściem do tworzenia wydań oprogramowania.

image

Większość problemów wynikała ze złego nawyku tworzenia wydań na podstawie kodu z lokalnego katalogu roboczego, a nie ze świeżo pobranego ...

Get Jak stać się lepszym programistą. Przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.