ROZDZIAŁ 25.

Programiści sterowani testami

Logika umożliwi ci przejście z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zabierze cię wszędzie.

— Albert Einstein

Po latach ciężkiej pracy w fabryce oprogramowania i wielu godzinach zdobywania gorzkich doświadczeń tworzenie aplikacji staje się naszą drugą naturą. Po opanowaniu składni używanego języka programowania, zrozumieniu zagadnień z zakresu projektowania programów i nauczeniu się odróżniania dobrego kodu od złego w naturalny sposób zaczynamy podejmować właściwe decyzje i nie wymaga to od nas odczuwalnego wysiłku. Codzienne zadania związane z pisaniem kodu i projekty małych fragmentów kodu potrafimy wykonywać instynktownie. Palce niemal automatycznie używają poprawnej składni.

Bezmyślne „strzały z biodra” ...

Get Jak stać się lepszym programistą. Przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.