O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Moduły DOM

W Rozdział 5. wprowadziłem i szczegółowo opisałem API DOM, a ściślej mówiąc, jego rdzeń (DOM core). Ze względu na to, że odpowiada on za obsługę podstawowych funkcji odczytywania dokumentów XML oraz ich tworzenia, rdzeń DOM wykorzystywany jest najczęściej. Jednakże zdarza się, że podstawowe właściwości okazują się niewystarczające — np. kiedy pracujemy z dokumentami XML, piszemy edytor dokumentów lub też serializujemy XML przy użyciu najnowszych API DOM. Do tych wyspecjalizowanych zastosowań często przydaje się jeden z modułów DOM.

W Rozdział 5. zawarłem podstawowe informacje na temat specyfikacji DOM i jej modułów. W tym rozdziale omówię każdy z nich bardziej szczegółowo oraz pokażę, jak można je wykorzystać we własnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required