O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Wstęp do wydania trzeciego

Java 8 jest najnowszą wersją języka programowania Java. Poprzednia wersja, Java 7, także była znaczącą modyfikacją, jednak zawierała głównie rozwinięcie zmian wprowadzonych we wcześniejszych wersjach. A zatem od poprzedniego wydania tej książki w Javie zmieniło się naprawdę dużo! Te cechy i rozwiązania, które w wersji Java 5 były nowościami, takie jak adnotacje, typy ogólne, mechanizmy współbieżności itd., teraz są powszechnie znane i stosowane. Nowe interfejsy programistyczne, obejmujące całe spektrum zastosowań Javy, pojawiały się i znikały. Można tu wspomnieć o wersji Java ME, która obecnie, gdy firma BlackBerry przestała jej używać, jest już praktycznie martwa, JSF, który (powoli) zastępuje JSP, choć głównie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required