O'Reilly logo

JavaScript dla programistów PHP by Stoyan Stefanov

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. ECMAScript 5

Do tej pory książka opisywała tak naprawdę standard ECMAScript 3, ponieważ to najbardziej rozpowszechniona wersja języka. Najnowszym standardem jest jednak ECMAScript 5.1 (wersja 4. okazała się ślepą uliczką i została zarzucona). Większość nowoczesnych przeglądarek obsługuje ES5. Warto wiedzieć, co przyniosła nowa wersja standardu, nawet jeśli cały czas trzeba pisać kod działający również w starszych przeglądarkach.

Trzema głównymi obszarami aktualizacji są:

  • wprowadzenie trybu ścisłego,

  • zmiany w tworzeniu obiektów i atrybuty właściwości,

  • wprowadzenie nowych API.

Tryb ścisły

Tryb ścisły nie jest zgodny wstecz, więc trzeba jawnie wskazać chęć jego użycia. Raz na funkcję lub też raz na cały program (plik) można wskazać chęć przejścia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required