O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Materiały związane z językiem JavaScript

Ta książka zawiera informacje i omówienie praktycznych technik, które pozwolą Ci rozpocząć karierę programisty języka JavaScript. Jednak żadna książka nie obejmuje odpowiedzi na wszystkie pytania z tej dziedziny. Programowanie w języku JavaScript to bardzo obszerne zagadnienie, a w tym dodatku dowiesz się, gdzie możesz kontynuować dociekania i naukę.

Źródła informacji

Czasem aby przeczytać książkę, trzeba posłużyć się słownikiem. W trakcie tworzenia programów w języku JavaScript warto mieć kompletne źródło informacji na temat różnych słów kluczowych, pojęć, metod i innych elementów składni tego języka. Takie materiały są dostępne zarówno w internecie, jak i w formie książek.

Witryny

  • Encyklopedia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required