O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Dodawanie struktur logicznych i sterujących

Poznałeś już podstawowe cegiełki języka JavaScript. Jednak samo tworzenie zmiennych oraz zapisywanie w nich łańcuchów znaków i liczb nie daje zbyt wielu możliwości. Także wieloelementowa tablica nie będzie przydatna, jeśli nie będziesz mógł wygodnie poruszać się po wszystkich jej wartościach. W tym rozdziale dowiesz się, jak sprawić, aby programy inteligentnie reagowały na zdarzenia i działały bardziej wydajnie dzięki instrukcjom warunkowym, pętlom i funkcjom.

Programy reagujące inteligentnie

W życiu nieustannie stajemy przed wyborami. „W co powinienem się ubrać?”, „Co mam zjeść na obiad?”, „Gdzie spędzić piątkowy wieczór?”. Wiele decyzji zależy od warunków. Załóżmy, że na piątkowy wieczór ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required