O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Akcja i reakcja — ożywianie stron za pomocą zdarzeń

Wrozmowach na temat języka JavaScript często pada słowo „interaktywny”, na przykład: „JavaScript pozwala tworzyć interaktywne strony WWW”. Oznacza to, że język JavaScript umożliwia reagowanie stron na działania użytkowników. Przeniesienie kursora nad przycisk nawigacyjny może powodować wyświetlenie menu z odnośnikami, zaznaczenie przycisku opcji — udostępnienie zestawu nowych pól formularza, a kliknięcie miniaturki zdjęcia — przyciemnienie całej strony i wyświetlenie na niej większej wersji tego samego zdjęcia.

Różne działania użytkowników, na które strona może reagować, to tak zwane zdarzenia. JavaScript to język sterowany zdarzeniami. Bez tego mechanizmu strona nie może reagować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required