O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Wzbogacanie formularzy

Od czasu powstania sieci WWW formularze umożliwiają pobieranie informacji od użytkowników witryn. Tymi danymi mogą być adresy e-mail, pod które należy przesyłać biuletyny, informacje związane z wysyłką kupionych towarów lub opinie internautów na temat witryny. Formularze wymagają od użytkowników myślenia — czytania etykiet, wpisywania danych, wybierania opcji i tak dalej. Ponieważ funkcjonowanie niektórych witryn w pełni opiera się na formularzach (Amazon nie utrzymałby się długo na rynku, gdyby użytkownicy nie mogli zamawiać książek za pomocą tej techniki), projektanci stron WWW muszą wiedzieć, jak ułatwić korzystanie z tego mechanizmu. Na szczęście możliwość zwiększania interaktywności elementów za pomocą języka ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required