O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Wprowadzenie do AJAX-a

JavaScript to wspaniały język, ale nawet jego możliwości są ograniczone. Jeśli chcesz wyświetlić informacje z bazy, wysłać e-mail z danymi z formularza lub wczytać dodatkowy kod HTML, musisz nawiązać komunikację z serwerem sieciowym. Zwykle odbywa się to przez pobranie nowej strony WWW. Na przykład przy wyszukiwaniu informacji w bazie przeglądarka zwykle opuszcza pierwotną stronę i wyświetla wyniki w nowej.

Oczekiwanie na wczytanie nowej strony oczywiście zajmuje czas. Ponadto po głębszym zastanowieniu się można dojść do wniosku, że znikanie i ponowne pojawianie się stron to dziwna technika. Wyobraź sobie, że przy otwieraniu każdego nowego pliku w edytorze Microsoft Word wszystkie menu, panele i okna nagle znikają, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required