17 ROZDZIAŁ

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Wszyscy popełniają pomyłki, a usterki w kodzie JavaScript mogą sprawić, że skrypty nie będą działać prawidłowo (a nawet całkowicie przestaną funkcjonować). Początkujący programiści popełniają zwykle wiele błędów. Ustalanie przyczyn nieoczekiwanego działania skryptów bywa frustrujące, jest to jednak nieodłączny element programowania. Na szczęście wraz z nabywaniem doświadczenia nauczysz się określać, dlaczego pojawiły sięędy, i naprawiać je.

W tym rozdziale opisano najczęstsze pomyłki programistów, a także — co ważniejsze — sposoby diagnozowania problemów w skryptach (w języku technicznym proces ten nazywa się debugowaniem). Ponadto w przykładzie zobaczysz krok po kroku, jak zdiagnozować

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.