O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie i pierwsze spojrzenie

JavaScript (w skrócie JS) jest jednym z najczęściej używanych języków programowania; jest także jednym z najmniej rozumianych. Jego popularność w ostatnich latach gwałtownie wzrosła, a większość stron internetowych używa go w jakiejś formie. Możliwości komponentów JavaScriptu ułatwiają tworzenie coraz bardziej skomplikowanych bibliotek — większość z nich pozwala na otrzymanie efektów, które wcześniej wymagały instalacji osobnych zewnętrznych aplikacji. Język ten może także zostać ściśle zintegrowany z aplikacjami po stronie serwera, które są tworzone za pomocą wielu różnych języków i współpracują z rozmaitymi bazami danych. Jednak przy tym wszystkim JavaScript jest często uważany za język lekki i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required